Download (Hymnal Vol. 1)

Tope Alabi – “Hymnal Vol 1” Album… Listen and Enjoy!!!

LAE LA O MA BO OLUWA

LORO LERO ATI NISE

OLUWA, ANU RE DURO

KOSI’BI TI’MOLE RE KODE

JESU ORE OTITO

EYIN OLUWA HALLELUYAH

BA ELEDA LAJA

ASO MI A FUNFUN LAU